Manskapsbyggnad till Vänersborgs församling

Målning av tak och fasad på kyrkan i Väne-Ryr

Fasadbyte på hyreshus i Strömslund